Inspektor Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół w Żychlinie pełni od 19.09.2018 r. Pan Tomasz Barański

Kontakt: iod4@synergiaconsulting.pl
Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

4) współpraca z organem nadzorczym – niezależnym organem publicznym ustanowionym przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO,

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 01:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Witczak
Ilość wyświetleń: 160
05 listopada 2018 12:29 (Tomasz Rapsiewicz) - Zmiana treści zakładki.
11 lipca 2018 12:44 (Mariusz Witczak) - Zmiana treści zakładki.
11 lipca 2018 12:38 (Mariusz Witczak) - Zmiana treści zakładki.