Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88, 99-320 Żychlin. Szkołę reprezentuje Dyrektor Zespołu Szkół w Żychlinie mgr inż. Tomasz Rapsiewicz.
  2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w Zespole Szkół w Żychlinie - zszychlin@op.pl .
  3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
  5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadań wynikających z przepisów prawa (ustaw branżowych) oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
  7. Każda osoba, ma prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,

b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 01:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Witczak
Ilość wyświetleń: 124
11 lipca 2018 12:45 (Mariusz Witczak) - Zmiana treści zakładki.
11 lipca 2018 12:43 (Mariusz Witczak) - Zmiana treści zakładki.
11 lipca 2018 01:49 (Mariusz Witczak) - Zmiana treści zakładki.