Projekty

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88, 99-320 Żychlin, reprezentowany przez Dyrektora;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Tomasza Barańskiego, z którym można kontaktować się korespondencyjnie pisząc na adres podany w punkcie 1) lub e-mail:iod4@synergiaconsulting.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną na podstawie Art. 6 ust 1 lit. a) ww. rozporządzenia;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż stanowią przepisy prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

erasmus.png

Szczegółowe informacje

https://intershipinspain.wordpress.com

 

  Data wstawienia: 2019-04-01
1. ogłoszenie o zamówieniu na usługe społeczną
2. Zał nr 1 do ogloszenia o usłudze społecznej
3. Załącznik nr 1 do IWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy
5. Załącznik nr 3 do IWZ - Doświadczenie-wykaz usług
6. Załącznik nr 4 do IWZ - Wzór Umowy
7. Załącznik nr 5 do IWZ - Propozycja menu
8. Załączniki nr 6A,6B,6C do IWZ-Oświadczenie wykonawcy

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2017 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Rapsiewicz
Ilość wyświetleń: 343
09 kwietnia 2019 12:40 (Mariusz Witczak) - Zmiana treści zakładki.
09 kwietnia 2019 12:33 (Mariusz Witczak) - Zmiana treści zakładki.
09 kwietnia 2019 12:33 (Mariusz Witczak) - Zmiana treści zakładki.